Międzyrzec Podlaski

LUBELSKA 46

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Zakres naszej działalności jest szeroki. Specjalizujemy się w organizacji i obsłudze pielgrzymek do miejsc świętych do wielu krajów świata oraz wyjazdów turystyczno - pielgrzymkowych zagranicznych jak również na terenie naszego kraju. Obok wyjazdw pielgrzymkowo - turystycznych krajowych i zagranicznych organizujemy również wycieczki dla młodzieży szkolnej oraz wyjazdy integracyjno - motywacyjne dla zakładów pracy.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
BRZESKA 25

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.